Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Aluminijumska kućišta

Aluminijumska kućišta (serija Z i ZM) su namenjena ugradnji lakih elemenata i vertikalnoj i horizontalnoj ugradnji štampanih ploča.

  • izrađene od aluminijumskih profila i limova
  • stona i rek varijanta
  • prednja i zadnja fiksna ili obrtna
  • segmentne prednje ili zadnje ploče po zahtevu
  • izrada otvora prema zahtevu