Vase Albanca 10, 18 000 Niš , Srbija     Tel. +381(0)18 220 555, 221 222     Email. info@mehatronika.co.rs
Kvalitet
Vrhunski dizajn
Solidarnost u odgovornosti

Razvodni ormani

Rek ormari vodootporni (serija ROV) namenjeni su ugradnji standardnih 19” rek kućišta i prateće opreme koja rade u otežanim uslovima.

  • ormani izrađeni od čeličnog lima
  • noseća ploča od pocinkovanog lima
  • mogućnost ugradnje instrument table
  • vrata metalna ili sa staklom
  • otvaranje vrata 180o
  • mogućnost izrade otvora i ugradnja uvodnica
  • ugrađeni elementi za zaštitu od strujnog udara